A Házirend, viták rendezése

Élet a társasházban

A lakhatás nyugalmát a lakóközösség által készített házirend, a helyi szabályok összefoglalója hivatott megteremteni. A házirend foglalja össze a közös tulajdonban álló épületrészek, területek és helyiségek használati követelményeit. A társasházi közösség a házirendben rögzíti az együttélés alapvető magatartási szabályait, különösen a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munkák és zajjal, rezgéssel, nagyfokú szennyezéssel járó más tevékenységek végzésének előírásait. A házirend így megtilthat például minden olyan otthoni barkácsolást, ami a ház többi lakóját zavarhatja. A házirendben szabályozhatja például a közösség az állattartás módját, feltételeit, a közös kert gondozásának és használatának kritériumait is. A házirend az szmsz szerves részét képezi. Előírásai nem lehetnek ellentétesek a vonatkozó törvényekkel, hatósági előírásokkal. Fontos szabály, hogy 2005-től minden, hat lakásnál nagyobb társasház köteles házirendet készíteni és elfogadni.

Viták rendezése, jogorvoslati lehetőségek

Ha egy közgyűlési határozat jogszabályba, az alapító okiratba, vagy az szmsz előírásaiba ütközik, esetleg sérti a kisebbség jogos érdekeit, a határozat ellen jogorvoslati céllal, 60 napon belül, jogvesztő hatállyal bírósághoz lehet fellebbezni. Kérhető a kifogásolt határozat végrehajtásának felfüggesztése is. A társasházi törvény lehetővé teszi, illetőleg támogatja, hogy a társasházi közösség és külső személy vagy szervezet közötti polgári jogi viták rendezésének érdekében a 2002. évi V. törvény szerint úgynevezett permegelőző egyeztető eljárást folytassanak. A mediációnak nevezett módszer lényege, hogy a felek érdekeit néhány, szakember (mediátor) által vezetett és irányított beszélgetés során közös nevezőre hozza. Ha a tárgyalópartnerek kellő rugalmasságról tesznek tanúbizonyságot, a megbeszéléssorozatot megegyezéssel zárják le, elkerülve egy évekig húzódó bírósági tárgyalást. Az eljárást az Igazságügyi Minisztériumnál illetve az Ügyvédi Kamaránál kell kezdeményezni.

A társasházak életét szabályozó törvény: 2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról

Írta: Nagy Miklósné

Megjelent a Lakásvásárlók Kézikönyvében 2005-ben
A Bokréta Könyvek sorozatban

Ügyfeleink mondták
 • Az eredeti fűtési rendszerről történő leválással és új önálló fűtési rendszer kialakításával a közös képviselő a Társasház számára biztosította az önálló fűtési rendszer kialakítását, másfelől az új rendszer 40-60%-os energia-megtakarítást jelentett a Társasház számára. dr. Bándi Gábor
  ügyvéd
  1094 Bokréta u. 22.
 • A Kvarner által közvetített szakembergárda a ház hibajavításai, elhárításai, állagmegóvása vonatkozásában megbízható, jó minőséget képviselnek, korrekt ár-érték arányban. Gincsai István
  Számvizsgáló Bizottság elnöke
 • Az elmúlt négy évben a Számvizsgáló Bizottság elnökeként meggyőződhettem pontos, becsületes, a lakóközösség érdekeit mindig szem előtt tartó munkájukról. Dr. Győri Sándor
  Bokréta 17-19. Társasház
  Számvizsgáló Bizottság elnöke
 • A közös költség a többi társasházhoz képest átlagos mértékű, ám ennek ellenére kb! 2 000 000 Ft megtakarítást értünk el, és a Kft. megtalálta a megfelelő módját ahhoz, hogy a tulajdonostársaknak ne legyenek jelentős befizetés-elmaradásai. Dr. Payrich András
  Lakástulajdonos és
  Számvizsgáló Bizottság Elnök
Elérhetőségeink
Cím:
1095 Budapest
Viola u. 13-15. Fsz. 1.
Telefon:
+36 1 218 0384
Mobil:
+36 70 272 3855
Ajánlatkérés