A közös képviselő feladatai

1.) Üzemeltetési feladatok:

 • A közös képviselő biztosítja az épület rendeltetésszerű használatát.
 • A rendeltetésszerű használat jelenti a ház működéséhez szükséges szolgáltatások biztosítását és ellenőrzését (közüzemi szolgáltatások, víz, villany, kémény, szemétszállítás, takarítás, stb.), illetve igény szerint a ház közös tulajdonú helyiségeinek karbantartását, javítását, szükség setén külső szakember bevonásával.
 • Ez utóbbi esetben ellenőrzi a munka szakszerű végrehajtását, és átveszi az elkészült munkát.

2.) Állagmegóvási feladatok

 • A közös képviselő köteles rendszeresen szemrevételezésszerűen meggyőződni az ingatlan általános állapotáról építészeti és gépészeti szerkezeteiről.
 • Köteles továbbá ezen belül a társasház tulajdonostársai részéről érkezett hibabejelentésekre soron kívül reagálni, és a hiba kijavítása érdekében szakember vállalkozót megbízni.
 • Az épület rendeltetésszerű használatát nagymértékben akadályozó hiba, az épület állagát súlyosan veszélyeztető esemény, vagy közvetlen életveszély fennállása esetén a közös képviselő azonnal intézkedni köteles ezek elhárítása érdekében, mely intézkedését egyidejűleg a Számvizsgáló Bizottságnak be kell jelentenie.

3.) Gazdálkodási feladatok

 • A közös képviselő köteles a társasház üzemeltetési folyószámláját vezetni, és a társasház nevében kifizetéseket teljesíteni. Ezen folyószámlára köteles a társasház tulajdonosközössége a közös költséget és a bármely címen, bármikor elhatározott egyéb költséget befizetni a közös képviseleti díjjal együtt. A társasház felújítási számlájáról a közös képviselő csak a Számvizsgáló Bizottsággal együtt teljesíthet kifizetést.
 • Minden pénzügyi évben köteles az évi rendes közgyűlés összehívását megelőző 30 nappal a várható éves költségekről és bevételekről tervet készíteni, és a közös költség összegszerűségére vonatkozó javaslatával együtt azt a számvizsgáló bizottság elé terjeszteni közgyűlési jóváhagyás érdekében.
 • Az első pénzügyi év lezártával a közös képviselő a bevételek és kiadások tételszerű elszámolásáról az új pénzügyi év első negyedén belül megtartott közgyűlésen köteles beszámolni.
 • Amennyiben az előirányzathoz képest (nem várt esemény folytán) rendkívüli befizetés válna szükségessé a tulajdonosok részéről, úgy a közös képviselő köteles tételes kimutatás mellett egy szabályszerű rendkívüli közgyűlést összehívni.
 • A közös képviselő feladata a tulajdonosoktól a közös költség, illetve a közös tulajdonú építményrészek bérlőitől a bérleti díjak beszedése, és folyószámlán tárolása.
 • A közös képviselő köteles figyelemmel kísérni a közös költség és bérleti díjak befizetésének alakulását, és a hátralékosokat fizetésre felszólítani. Amennyiben a hátralék nem érkezik be, úgy az SZMSZ-ben leírtak szerint kell a közös képviselőnek eljárnia a nem fizető lakók ellenében.

Milyen költségek merülhetnek fel a társasházban?

 • Üzemeltetési költségek: a társasház közös tulajdonban lévő fogyasztói után beérkező víz-, csatorna-, áram-, kéményseprési díj, továbbá a szemétszállítás díj
 • A megbízásos, vagy vállalkozói szerződésekből eredő kifizetések
 • Az esetleges extra szolgáltatások (pl. portaszolgálattal) kapcsolatos igazolt költségek
 • Adminisztrációs költségek: bank, posta, nyomtatvány, stb.
 • A hibaelhárítás és karbantartási költségek
 • Amennyiben a társasházközösség épületbiztosítást kötött, úgy a biztosítás díjak

Minden esetben a közgyűlés dönt:

 • Az értéknövelő beruházásokról csak a közgyűlés dönthet
 • Bármilyen eseti, vagy tervszerű karbantartási munka csak a társasház közgyűlésének előzetes felhatalmazásával rendelhető.

 

Ügyfeleink mondták
 • Az eredeti fűtési rendszerről történő leválással és új önálló fűtési rendszer kialakításával a közös képviselő a Társasház számára biztosította az önálló fűtési rendszer kialakítását, másfelől az új rendszer 40-60%-os energia-megtakarítást jelentett a Társasház számára. dr. Bándi Gábor
  ügyvéd
  1094 Bokréta u. 22.
 • A Kvarner által közvetített szakembergárda a ház hibajavításai, elhárításai, állagmegóvása vonatkozásában megbízható, jó minőséget képviselnek, korrekt ár-érték arányban. Gincsai István
  Számvizsgáló Bizottság elnöke
 • Az elmúlt négy évben a Számvizsgáló Bizottság elnökeként meggyőződhettem pontos, becsületes, a lakóközösség érdekeit mindig szem előtt tartó munkájukról. Dr. Győri Sándor
  Bokréta 17-19. Társasház
  Számvizsgáló Bizottság elnöke
 • A közös költség a többi társasházhoz képest átlagos mértékű, ám ennek ellenére kb! 2 000 000 Ft megtakarítást értünk el, és a Kft. megtalálta a megfelelő módját ahhoz, hogy a tulajdonostársaknak ne legyenek jelentős befizetés-elmaradásai. Dr. Payrich András
  Lakástulajdonos és
  Számvizsgáló Bizottság Elnök
Elérhetőségeink
Cím:
1095 Budapest
Viola u. 13-15. Fsz. 1.
Telefon:
+36 1 218 0384
Mobil:
+36 70 272 3855
Ajánlatkérés