A Házirend, viták rendezése

Élet a társasházban


A lakhatás nyugalmát a lakóközösség által készített házirend, a helyi szabályok összefoglalója hivatott megteremteni. A házirend foglalja össze a közös tulajdonban álló épületrészek, területek és helyiségek használati követelményeit. A társasházi közösség a házirendben rögzíti az együttélés alapvető magatartási szabályait, különösen a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munkák és zajjal, rezgéssel, nagyfokú szennyezéssel járó más tevékenységek végzésének előírásait. A házirend így megtilthat például minden olyan otthoni barkácsolást, ami a ház többi lakóját zavarhatja. A házirendben szabályozhatja például a közösség az állattartás módját, feltételeit, a közös kert gondozásának és használatának kritériumait is. A házirend az szmsz szerves részét képezi. Előírásai nem lehetnek ellentétesek a vonatkozó törvényekkel, hatósági előírásokkal. Fontos szabály, hogy 2005-től minden, hat lakásnál nagyobb társasház köteles házirendet készíteni és elfogadni.


Viták rendezése, jogorvoslati lehetőségek


Ha egy közgyűlési határozat jogszabályba, az alapító okiratba, vagy az szmsz előírásaiba ütközik, esetleg sérti a kisebbség jogos érdekeit, a határozat ellen jogorvoslati céllal, 60 napon belül, jogvesztő hatállyal bírósághoz lehet fellebbezni. Kérhető a kifogásolt határozat végrehajtásának felfüggesztése is. A társasházi törvény lehetővé teszi, illetőleg támogatja, hogy a társasházi közösség és külső személy vagy szervezet közötti polgári jogi viták rendezésének érdekében a 2002. évi V. törvény szerint úgynevezett permegelőző egyeztető eljárást folytassanak. A mediációnak nevezett módszer lényege, hogy a felek érdekeit néhány, szakember (mediátor) által vezetett és irányított beszélgetés során közös nevezőre hozza. Ha a tárgyalópartnerek kellő rugalmasságról tesznek tanúbizonyságot, a megbeszéléssorozatot megegyezéssel zárják le, elkerülve egy évekig húzódó bírósági tárgyalást. Az eljárást az Igazságügyi Minisztériumnál illetve az Ügyvédi Kamaránál kell kezdeményezni.


A társasházak életét szabályozó törvény: 2003. évi CXXXIII. tv. a társasházakról


lakasvasarlok konyv.jpegÍrta: Nagy Miklósné

Megjelent a Lakásvásárlók Kézikönyvében 2005-ben
A Bokréta Könyvek sorozatban